KEURING AARDGAS

Wanneer is een aardgas keuring verplicht?

 

Voor elke nieuwe aardgasinstallatie en bij elke uitbreiding van een bestaande huishoudelijke aardgasinstallatie is de keuring verplicht. Deze controle vindt plaats vóór het openstellen van de gasmeter door de distributienetbeheerder.

 

Waarom een gaskeuring laten uitvoeren?

In vele woningen wordt aardgas gebruikt voor verwarming, productie van sanitair warm water en/of koken. Een gasinstallatie brengt steeds bepaalde risico's met zich mee. Zo kan er bijvoorbeeld CO-intoxicatie optreden door een fout aangesloten rookgasafvoer. Slechte verbranding en ophoping van gassen door lekken kunnen dan weer leiden tot brand- en/of ontploffingsgevaar. Om de veiligheid van jou en jouw gezin te verzekeren, is een inspectie van de aardgasinstallatie verplicht in bepaalde gevallen.

 

Wat moet er in orde zijn voor ik de keuring kan aanvragen?

Aanwezigheid van isometrisch schema: dit is een schema waarop de lengtes, de diameters en de aangesloten verbruikstoestellen met bijhorend vermogen vermeld staan. Dit schema wordt opgesteld en ondertekend door de installateur.

Alle leidingen en verbindingen moeten geplaatst en aangesloten zijn.

De schoorsteenaansluiting, schoorsteen, luchtaanvoer en luchtafvoer (indien noodzakelijk) moeten geplaatst en aangesloten zijn.

Er is een T-stuk met kraan en stop stroomafwaarts en in de nabijheid van de gasmeter. Deze zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de dichtingsproef tijdens de keuring.

Handleidingen van de geplaatste aardgastoestellen zijn aanwezig.

Minimaal één aardgastoestel moet geplaatst zijn. Let op: worden er achteraf nog wijzigingen aangebracht dan moet de installatie herkeurd worden.

 

Hoe verloopt een gaskeuring?

Administratief onderzoek: nazicht van het isometrisch schema, aanwezigheid van handleidingen,...

Visueel onderzoek: controle van de gebruikte materialen, bevestigingen, verbindingen, bereikbaarheid,... De toevoer van de verbrandingslucht en de afvoer van de verbrandingsproducten worden nagekeken.

Metingen: nazicht van de luchtdichtheid aan de hand van een dichtheidsproef.

Berekeningen: berekening van het drukverlies in de binnenleiding voor elk verbruikstoestel en berekening van de verdunningsfactor bij de uitmonding van elk verbruikstoestel.

 

Wanneer de installatie volledig conform is met de regelgeving wordt er een KVBG-attest afgeleverd. Dit attest is nodig voor het openstellen van de gasmeter. Aangezien deze attesten eigen zijn aan de KVBG kan ACA hiervoor geen digitaal keuringsattest afleveren. Indien de installatie inbreuken vertoont zal het keuringsrapport de samenvatting van deze inbreuken en opmerkingen weergeven. Na uitvoering van de nodige aanpassingen kan je een nieuwe keuring van de aardgasinstallatie aanvragen.

 

Deze website maakt gebruik van cookies De website van Bureau D BV gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten Alle cookies toelaten